Amorphophallus haematospadix

Hook. f. 1893

Jesieni± 2004 kupiłem jedn± bulwę.Miała 3 cm ¶rednicy.
Wypu¶ciła li¶ć na pocz±tku lipca 2005.
Li¶ć miał około 20 cm wysoko¶ci, 14 cm ¶rednicy.
Ogonek li¶cia był jednolicie br±zowy.

2006

W 2006 był większy niż w poprzednim roku, ale miał tylko 6 listków.
Moja asystentka Luna przeprowadzała szczegółowe badania.

2007

Bulwa urosła do około 45 mm ¶rednicy.
Li¶ć rozwija się z jednego rulonika (supervolute).
Tego roku blaszki li¶cia były już rozdzielone.
Tutaj razem z Amorphophallus bulbifer.

2008-09

Od kiedy straciła li¶ć z 2007 bulwa była w spoczynku przez 2 sezony.
Foto po lewej - luty 2008, po prawej - luty 2009. Jej ¶rednica w 2008 była nadal 45 mm.
Podczas tych 2 lat spoczynku zmniejszyła się do 42 mm.
Główny p±k usechł, przygotowywała się do wypuszczenia
dwóch li¶ci w paĽdzierniku 2008.

2010

Te dwa p±ki także straciła.
30 lipca 2010 w końcu się obudziła
ukazuj±c p±k z boku bulwy.
19 sierpnia ukazał się li¶ć.
Był 30 cm wysoki, 21 cm szeroki, wysoko¶ć ogonka - 27 cm.
Było pewne, że po tak długim spoczynku i nieudanych próbach wypuszczenia li¶ci, nowy li¶ć będzie mniejszy.
Tutaj i na zdjęciach poniżej można zobaczyć, w jaki sposób uformowała się nowa bulwa, która wyrosła z boku starej.
It also produced two small tubers.

The IAS: Amorphophallus haematospadix
Lester Kallus: Amorphophallus haematospadix
Tropicos: Amorphophallus haematospadix
CATE Araceae: Amorphophallus haematospadix
Alan Galloway: Amorphophallus haematospadix
strona założona: 2004-10-09
zaktualizowana: 2010-03-05