Eminium

Schott 1856

Rodzaj Eminium obejmuje 9 gatunków z Pn. Afryki, Bliskiego Wschodu i Centralnej Azji.
Należy do podrodziny Aroideae, plemienia Areae.Eminium
albertii

The IAS: Eminium
David Scherberich: Eminium
Tropicos: Eminium
CATE Araceae: Eminium
Wikipedia: Eminium
strona założona: 2011-09-04
zaktualizowana: 2011-09-04