Incarum

E.G. Gonç. 2005
 publikacja: 
 Willdenowia 35 (2): 319-320; 2005-12-23 
 dystrybucja:  Ekwador, Bolivia, Peru (Andy)  mapa:
 podrodzina:  Aroideae plemię:  Spathicarpeae 
 gatunki:  1  kultivary:  nieznane
 liczba chromosomów: 2n=34  
 morfologia:  bulwiaste geofity, przechodzące spoczynek,
 liście pierzastodzielne, kwiaty uniseksualne. 
 varia:  Wyodrębniony z Asterostigma Incarum
pavonii

The IAS: Incarum
Tropicos: Incarum
CATE Araceae: Incarum
David Scherberich: Incarum
strona założona: 2010-09-19
zaktualizowana: 2010-09-19