Choroba CryptocoryneObjawy choroby kryptokoryn na C. pontederiifolia..

strona za³o¿ona: 2004-04-09
zaktualizowana: 2004-04-09