Typhonium bachmaense

V.D. Nguyen & Hett. 2001

Ten gatunek pochodzi z Vietnamu.foto (1-4) © Roland Mitterhofer
The IAS: Typhonium bachmaense
Alan Galloway: Typhonium bachmaense
Tropicos: Typhonium bachmaense
CATE Araceae: Typhonium bachmaense
strona założona: 2013-07-17
zaktualizowana: 2013-07-17